Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

kurumsal-kaynak-planlamasi-erp

ERP uygulamalarını neden kullanmalıyım?

Mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemlerine ihtiyaç duyarsınız.

 

ERP uygulamaları ile ne yapabilirim?

İşletme, ürün tasarımı, satış ve pazarlama, malzeme yönetimi, satın alma, ürün yönetimi, iletişim, ürün yönetimi, finans gibi süreçlerinizi yönetmeye olanak verir.

 

ERP uygulamaları size sağlar?

Tüm süreçlerinizi entegre fonksiyonlar kullanarak basit bir şekilde yönetmenize olanak verir, yönetimi kolaylaştırır. Benzer ve mantıklı ortak arayüz sağlar. Tek sistem ile verimli çalışır. İş süreçlerinin hızlı akışı ile israf sayılabilecek gereksiz çabaları elimine eder. Kullanıcı bazında yazılım kişiselleştirme fonksiyonu ile her kullanıcının iş yapış biçimine en uygun şekilde düzenlenir. İş süreçlerinde iyileşme sağlar. Süreçlerdeki verimsizliklerin nedenlerinin belirlenerek önleme çalışmaları, makine ve işgücü performansına etki eden problemlerin analizi, maliyet arttırıcı unsurların izlenmesi ve yok edilmesini sağlar. Operasyonel kararlarda iyileşme ve veriye kolay erişim sağlar. Müşterilerle ve tedarikçilerle olan iletişimi güçlendirir, bağımlılıkları artırır. Maliyet unsurlarının belirlenmesi ve zaman bazında analizleri ile işletme maliyetlerinde azalma sağlanır. Stratejik kararlara doğru ve güvenilir veriyi oluşturur. İş süreçlerine müşteri katkısını artırır. Değişikliklere ve gelişmelere çabuk uyum. İşinizin gereklerini sağlayarak işinize özel yapıda çalışır. Olayların önceden görülmesi ve önlem alınabilmesini sağlar.